deKunstClub.nl


Terug naar Toneel

Dialoog II

Buurvrouw Buurman
Regie Tekst Tekst Regie
kijkt samen­zweerderig Vind U het ook zo verschrikkelijk, buurman?
?? non-verbaal
begint zich op te winden, nadrukkelijk Echt verschrikke­lijk vind ik het!
Mmmmmm sceptisch
geagiteerd Vind u het dan NIET verschrikke­lijk?
Nee, ik zou het zo niet noemen, nee, toch niet

bedachtzaam
fluistert U vindt het niet verschrikkelijk??
Ik zou eerder zeggen, terribel licht aarzelend, naar woorden zoekend
met hoog opgetrokken wenkbrauwen Terribel. Oh. Hoe bedoelt u??
Ehh, nou gewoon. Echt terribel ..... stotterend
pinnig 'k Weet niet eens wat dat is, terribel
Tja, terribel, dat is ehh .... ehh .... ja, verschrikkelijk dus eigenlijk .... zoekt naar woorden
triomfantelijk Het is gewoon echt erg verschrikkelijk terribel!! Het is gewoon echt erg verschrikkelijk terribel!! opgelucht