deKunstClub.nl

Terug naar Research

Het stoken van "ossenbloedrood"

Keramiek tot ossenbloedrood (sang de boeuf) glazuren is een oude techniek, die vaak mislukt. Het werk moet namelijk homogeen (sterk) reducerend gestookt worden, om de koper­houdende glazuur om te zetten in een glazuur met fijn verdeeld puur koper.

Wij pionierden een eigen methode, met - zie de foto's - verrassend goede resultaten. Het proces kent verschillende stadia.

Eerst wordt het werk biscuit gestookt. Grove witte klei, op 950 °C, in een rustig tempo. Dan wordt het werk bestreken met een Raku-glazuur die rijk aan koper is. In dit geval, koper­luster. Het had ook turquoise of flessengroen kunnen zijn. Bij het aanbrengen van de glazuur laten we een deel van het oppervlak vrij. In de onderste foto zie je, dat de kroon van het schaaltje niet is geglazuurd.

De glazuur wordt in de electrische oven gestookt op 1050 °C. De oven heeft een oxiderende atmosfeer, en de gestookte glazuurlaag heeft dan ook een blauwig-groene kleur.

Vervolgens dompelen we het werk minimaal 10 minuten in een warme verzadigde suikeroplossing. Na uitnemen en 24 uur drogen, pakken we het object met een handje zaagsel in een stalen blik ("saggar"). Dat wordt in de electrische of in de Raku-oven snel gestookt tot 800 °C.

Na afkoeling en opening van het blik blijkt dat de suiker zwart is gebrand, de glazuur volledig is gereduceerd, en dat zich plaatselijk bijzondere glanseffecten voordoen. De glazuurlaag heeft ook een fluwelig uiterlijk gekregen.

Bij een volgend experiment hebben we ook het tussenstadium vastgelegd op foto. Zo ziet de oxiderend gestookte koperluster-glazuur er uit. Hierna volgt het suikerdompelen en reduceren.