deKunstClub.nl

Terug naar Installaties

Zilveren Damocles

Hij hangt daar zo achteloos, onschuldig zelfs. Mooi zilver, bijna onder het plafond. Enkele minder belangrijke lichaamsdelen ontbreken, zoals de handen en het hoofd. Geen probleem,want het absoluut essentiële lichaamsdeel ontbreekt beslist niet, is zelfs tamelijk prominent aanwezig.

De penis, dus. Als een zwaard of speer wijst deze recht naar beneden. Degene die onder Ziveren Damocles zit, lette goed op! Een verkeerde beweging of besluit en het lot voltrekt zich over hem. Hij wordt gespiest.

Tot op heden zijn de ragfijne ophangdraden sterk genoeg gebleken.