deKunstClub.nl

Virtuele kunst

De virtueel kunstenaar schept een onbestaande en vermoedelijk ook onbestaanbare wereld. Ongeremde en wilde fantasie, onlogica, totaal (in)consequent, ongebreideld door conventies.

De virtueel kunstenaar maakt niet langer concreet werk. Zijn scheppingsproces is vergeestelijkt. Zijn werk bestaat niet in fysieke vorm. Die kunst kost niets .... Perfect voor deze tijd.

Virtueel toneel I

Radicale voorstellen.

Lees meer ....

Virtueel toneel II

Nog radicaler voorstellen.

Lees meer ....

Virtuele locatie I

Bomenexpositie in Helmond

Kon. Ned. Mach.fabriek v/h E.H. Begemann te Helmond (1872-1993).

Lees meer ....

Virtuele locatie II

Voorstelling op en bij een verkeersbrug

Prinslandse brug nabij Dinteloord (1916-1996).

Lees meer ....