deKunstClub.nl

Een collectief van professionele kunstenaars met uiteenlopende achtergronden, disciplines en ervaring. Van jong talemt tot oude rotten; van academisch gevormd tot autodidact. Internationaal georienteerd, er werken hier kunstenaars van over de hele wereld.

Er wordt gewerkt met velerlei materialen in allerlei technieken, bij voorkeur multidisciplinair. Het werk is uniek, vaak vrolijk, speels, spottend, verwarrend, tegendraads, Onze kunst mag, nee moet gezien worden.

Wij zijn:

Wij maken kunst:

Bijzondere projecten

Groene kunst

De scheidslijn tussen kunst en natuur is dun en vaag, vaak onduidelijk. Als kunstenaar wil je dit spanningsveld graag onderzoeken. Waarom "groen" - kleur groen = fotosynthese, groei ,leven vs verbleking, afsterving = land art

Kunst leeft

Een kunstwerk is niet voor de eeuwigheid. In de loop der tijd verandert het, vervalt, vergaat. Hoe moeilijk ook, afscheid nemen is deel van leven. Ook een kunstwerk sterft en - hopelijk - leeft voort in de geest van mensen. Zo zou je kunnen stellen, dat een kunstwerk niets menseelijks vreemd is.

Virtuele kunst

Een enkele van onze kunstenaars maakt niet langer concreet werk. Hij heeft het scheppingsproces vergeestelijkt. Zijn werk bestaat niet in fysieke vorm, het is virtueel. In dit project wordt deze aanpak nader onderzocht, met verbazende resultaten.

Zwerfkunst

We onderzoeken nieuwe vormen om Kunst onder de mensen te brengen. Dat is helemaal niet zo makkelijk.