kunst in wording

Nieuwe zwerfkunst

In de periode 2005, 2006 waren wij betrokken bij het geniale "zwerfkunst"-project van de Beverwijkse kunstenares Ellen van Putten. Onder het kopje "Oude Zwerfkunst" vertel ik hier meer over. Het was (destijds) een super spannend project .... .... maar het liep dood op een gebrek aan respons van de doelgroep .... de mensen dus die de gevonden kunst (tijdelijk) onder hun hoede wilden nemen en daar iets over wilden vertellen. Nu is een lauwe reactie op "gratis kunst" zo ongeveer van alle tijden. Als het niets kost, kan het immers niets zijn. TOCH willen wij zwerfkunst reviven, maar dan wel op de manier van 2015. Die is kaler, harder, nuchterder.

Hoe dan nu?

Als kunstenaar maak je één of (liefst) méér werken / werkjes die je wilt laten zwerven. Je zult er nooit een cent op verdienen, dus kies je goedkope materialen. Recycling is een duurzaam idee, nietwaar? En bedenk, het gaat toch niet om de waarde van de materialen? De waarde van kunst zit in de ideeën die de kunstenaar er in stopt. En ideeën heeft een kunstenaar toch genoeg? Vervolgens zoek je contact met een gelijkgeaarde kunstenaar, ergens in een ver-weg land. Je wisselt jouw zwerfkunst als pakket met hem uit. De ander is verantwoordelijk voor het uitzetten van jouw werk, daar in dat verre land. Zoals jij je bezig houdt met het uitzetten van zijn werk in jouw (verre) omgeving. Dat is een forse uitdaging. Elk van de twee kunstenaars weet dus niet wat er precies met zijn eigen werk is gebeurd. Je kunt afspreken, dat je elkaar met woorden of beelden informeert - maar je kunt ook afspreken, dat je dat juist niet doet. Alle op deze manier verspreide zwerfwerken zijn ongemarkeerd, dus niet traceerbaar. Je weet van tevoren, dat je nooit een reactie op je werk zult krijgen. Al wat je blijft, is enerzijds de voldoening dat ergens ver weg - jou onbekende - mensen jouw werk zien; en anderzijds de spanning van het fantaseren over wat jouw werken in die verre omgeving mogelijk meemaken. Het blijft bij die twee. En daarnaast, natuurlijk, de band die zo ontstaat met een andere kunstenaar, ergens in dat verre land. Wat daar uit komt, valt voor mij niet te voorspellen .... je hebt genoeg om over te praten, dunkt me?