kunst in wording

Op zoek naar de Ziel

Naar de feestzaal

Een evenement van veertig zielen

Thema

Het thema van deze soiree is: "de ziel". Je ziet soms mensen rondslenteren "met hun ziel onder de arm" - die mensen vervelen zich. Die zielen interesseren ons hier niet. Particitanten aan deze soiree zullen zich immers echt geen moment vervelen.

Curator van "Op zoek naar de Ziel" is Marian Vaags. Zij blijkt zich in haar aanpak te concentreren op "de kunstenaarsziel". Dat is vermoedelijk de meest kleurrijke, de spannendste en de minst voorspelbare ziel. Zo schept de curator voor dit evenement een opwindend "NON-level playing field", vol graspollen en konijnenholen. Let op je enkels ....

Een paar eerste gedachten

Willen we op zoek gaan naar "de kunstenaarsziel", dan doet zich een belangrijke vraag voor. Bestaat de kunstenaarsziel (nog) wel? Zijn er nog bezielde kunstenaars? Of liggen rondom kunstenaars ontzield bij de puinhopen van de kunst die ze ooit wilden maken? Dramatisch beeld, Dantesque van grootsheid. Overigens leent dit beeld zich perfect voor de decoratie van de ruimte waar het evenement plaats zal vinden.

Terug naar de kunstenaarsziel. Om een antwoord op de gestelde vraag te vinden, schakelen we de participanten aan deze soiree in. Wij vragen hen, elk individueel hun kunstenaarsziel te ontbloten en te expliciteren. Wij vragen hen, zich zo te presenteren dat hun kunstenaarsziel in één oogopslag tastbaar te kijk ligt. Hoe dat te doen? Een kostuum, een masker, bodypaint, accessoires, geur, "personal light and sound" .... het zijn allemaal mogelijkheden. Wil je verder gaan, denk dan aan beweging, dans, de woorden die je uitbrengt, de acties die je doet (hoe irrationeel ook).

En een vervolggedachte

Marian heeft een aller, allereerste schetsje gemaakt van de openingsactie die zich op de soiree-avond zou kunnen afspelen. Deze kerstboom moet uiteraard nog (veel) verder worden opgetuigd ....

Het begint in het pikkedonker, want wij weten niets als we onze zoektocht aanvangen. Dan gloeit een klein gidslichtje op in de handen van onze .... ja, wie is zij? Het lichtje beweegt zich onzeker door de ruimte, langzaam klinken ijle klanken van een afgeschreven halfgesloopte piano.

Een feller, roder licht gloeit traag op en in de bundel zweeft een vel papier. De gidshanden dansen een bewegingskunstig samenspel met het papier, waarbij de muziek geleidelijk van karakter verandert, sterker wordt. Tegelijkertijd komt er meer en meer licht van een lichtblauwe kleur, meer naar buiten toe, waardoor de omgeving geleidelijk zichtbaar wordt. Het papier fluistert het gedicht dat er op geschreven blijkt te staan, en fladdert dan neer, losgelaten. It surrendered its soul.

Gelijk met het sterker wordende licht verspreidt zich een heerlijke geur door de ruimte, een geur die indolentie suggereert. In een hoek verschijnen de decadentie-scenes uit "Metropolis". De participanten, zo zien we nu, zitten of liggen op allerlei mogelijke en onmogelijke zetels of kussens. Ze koesteren hun kunstenaarsziel. Sommige van de zetels lijken wel speciaal ontworpen om die ziel in het brandpunt van de aandacht te brengen.

Stukje bij beetje begint nu de statische scene tot leven te komen. Sommige participanten verheffen zich; anderen raken in gesprek met elkaar; weer anderen beginnen aan een eigen soort choreografie; nog weer anderen spelen in groeiende kakafonie op een instrument.

Tot plotseling, glashelder, een zeer lang aanhoudende toon van een klankschaal, ergens diep in de ruimte nauwelijks zichtbaar. Het openingsgedicht wordt gepresenteerd, een klankgedicht, totaal ongerijmd, geen taal en toch betekenis. Welke?

De soiree kan van start gaan ....

Een soiree is geen kattenpis

Het moge duidelijk zijn: naast des curators inhoudelijke aspecten, zijn er talloze praktische overwegingen. Heel prozaïsch: welke locatie, hoeveel participanten (40?), hoeveel en welke wijn, zielrijke hapjes, zielsmooi servies, welke dichters, musici en/of dansers performen, en wat brengen zij? Om het over administratieve klussen nog maar niet te hebben. Vrij- en toegangskaarten, budgettering, subsidie, sponsoring? Pers en publiciteit, documentatie, een video?

N.B. Misschien is het een goed idee om bij de keuze van de locatie, er een te kiezen met een hoge afrastering en/of een goede beveiliging. We willen géén dolende zielen op ons geweten hebben, toch?


.... met hart en ziel geloven in .....

....zijn ziel en zaligheid verkopen ....