kunst in wording

Hoog visceuze pasta

Uit onze experimenten met glazuur en glas (zie HIER) weten we, dat deze materialen bij de stooktemperatuur van aandewerk (1050 °C) (zeer) dunvloeibaar zijn en mooi egaal uitlopen. In het onderzoek waarover we hier rapporteren, zoeken we naar methoden om het "glas" juist heel dikvloeibaar te maken. Dat kan misschien nieuwe expressiemogelijkheden geven en is dus interessant voor de kunstenaar. De leidende gedachte is, het "glas"-gehalte van de te ontwikkelen "pasta" flink omlaag te brengen. We gaan uit van een porselein-glazuur die bedoeld is voor stoken op 1200-1300 °C. We mengen deze met kwartspoeder en/of zilverzand. De eerste proeven hebben we gestookt op 1250 °C, met een dwelltime van 1 uur. De foto's tonen wat deze "pasta" dan doet. Erg bemoedigend.