kunst in wording

Kunst op virtuele locaties

Virtuele locaties?

Als techniekhistoricus / industrieel archeoloog heb ik de laatste 40 jaar vele uren doorgebracht in oude, vervallen bedrijfsgebouwen. Die bedrijven waren, soms na een werkzaam leven van 120 jaar of meer, niet meer "economisch levensvatbaar". Het machinepark was zwaar verouderd; de gebruikte werkmethoden en technieken achterhaald; ze lagen op verkeerde locaties (midden in stadscentra, die dringend herontwikkeld moesten worden); ze maakten teveel lawaai of waren anderszins een niet langer getolereerde milieubelasting.

Dergelijke bedrijven gingen (al dan niet vrijwillig) failliet en konden dan worden opgeruimd. Onder de gesneuvelde bedrijven waren er vele, zeker in de periode 1980-2000, die een groter historisch belang hadden. Je wandelde zo'n bedrijf binnen en was gelijk een halve eeuw terug in de tijd. Ik heb veel van dat soort gevallen mogen documenteren, vastleggen en beschrijven. Zodat de voorbeelden van "hoe het vroeger ging" niet totaal spoorloos verdwenen.

Die documentaties waren grondig en het is nu mogelijk, een dergelijk bedrijf terug in het leven te roepen. Niet in fysieke zin, natuurlijk, maar virtueel.

De gedachte achter "Kunst op virtuele locaties" is nu, om speciale, interessante en mooie voorbeelden van dergelijke locaties te gebruiken om er evenementen of exposities te houden. Niet in fysieke zin, natuurlijk, maar virtueel. Zo eren wij een (helaas) verdwenen stuk van ons erfgoed; en we krijgen er tal van uiterst bijzondere locaties voor terug. Locaties die je elders NIET meer zult vinden. We hebben ze al afgebroken.

Perfect voor deze tijd

Dit idee biedt een aantal zeer praktische voordelen; en het sluit naadloos aan bij hedendaagse opvattingen over kunst tonen. Kijk maar:

  • Vanaf het moment dat een evenement op een virtuele locatie is gestart, blijft het voor altijd open en toegankelijk (een van de wonderen die internet mogelijk heeft gemaakt)
  • Een virtuele locatie kan moeite- en kostenloos meerdere keren tegelijk worden gebruikt, voor (ook totaal) verschillende evenementen. Virtueel als ze zijn, staan die evenementen elkaar niet in de weg. Denk eens na over de interacties die dan zouden kunnen ontstaan.
  • Het ontwerpen, organiseren en inrichten van virtuele evenementen brengt aanmerkelijk minder kopzorgen en puzzels met zich mee; geen dure, moeilijke en risicovolle transporten, geen torenhoge verzekeringspremies
  • De voorbereidingstijd kan veel korter zijn; met verwaarloosbare papierwinkel
  • Geen lopende kosten voor verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en onderhoud
  • Voor de bezoekers van het evenement: geen lange rijen wachtenden voor u; geniet het evenement waar en wanneer u wilt (volkomen de huidige tijdgeest)
  • Voor de directe omgeving van de locatie: geen fysieke hinder van bezoekers, geen grote mensenmassa's op de been, geen parkeerproblemen