kunst in wording

Toneel op de Prinslandse brug

Preliminary ....

Er drijft een bioscooporgel op een stalen caisson voor de brug. Het orgel wordt bespeeld. Geleidelijk zinkt het caisson, de organist blijft spelen. Het orgel zinkt steeds verder en verdwijnt in de baren .... de voorstelling kan beginnen.

Tijdens de voorstelling wordt de brug langzaam met de hand over 180 graden gedraaid.

Het publiek zit op rijen stoelen in de lengte van de brug, en kijkt uit over oost resp west. Aan het eind van de voorstelling is dat precies omgeheeld.

De voorstelling begint met de acteurs in bootjes en/of op vlotten, de mogelijkheid van onder de brug doorvaren goed gebruiken

De actie verplaatst zich geleidelijk naar de NO en/of ZW oever; dan naar de toevoerwegen - waarbij de confrontatie met het publiek OP AFSTAND mogelijk is (de brug staat immers op 90 graden open......

Na 90 graden draaien - het publiek zit vast op de brug .... de pauze. Catering vanuit de luiken in de brugvloer

En dan begint Episode Twee - met gewijzigd uitzicht.

Na de voorstelling staan alle autos precies aan de "andere" kant geparkeerd ....

Het te spelen stuk .... wat voor eisen?